ESG er også for SMV’erEr din virksomhed klar til at navigere i de kommende krav til bæredygtighedsrapportering?


ESG og CSRD øverst på dagsordenen

Bæredygtighedsrapportering er blevet mere aktuelt for virksomhederne, i det EU har vedtaget forordningen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og den underliggende rapporteringsstandard European Sustainability Reporting Standard (ESRS).Vi hjælper jer i gang og i mål med jeres ESG-arbejde


Hos Sourcing House lægger vi vægt på, at vores rådgivning er praksisnær. Vi tager altid udgangspunkt i jeres hverdag og kobler ESG til virksomhedens eksisterende forretningsstrategi. Vores praksisnære og fokuserede tilgang skaber overblik og indsigt, så I kan vurdere, hvad der er væsentligt for jer.


Vi bryder lovning og retningslinjer ned, og omdanner den til praksis. Vi vil nedbringe kompleksiteten, og har derfor udviklet værktøjer og skabeloner, der gør arbejdet med ESG konkret.Tre gode grunde til at arbejde med ESG


 1. Kom på forkant med nye lovkrav
 2. Find potentialer for forbedring i din forretning
 3. Imødekom forventninger om gennemsigtighed fra omverdenenHvad er ESG? 


ESG står for Environment, Social og Governance, og dækker over miljø- og klimamæssige forhold, sociale forhold samt ledelsesmæssige forhold. Det omtales også ofte som bæredygtighed eller den tredobbelte bundlinje. Uanset hvilken betegnelse, du bruger, handler ESG om, hvordan din virksomhed bidrager til en bæredygtig udvikling. Med ESG følger krav om, at kunne måle og dokumentere bæredygtige indsatser.


ESG handler også om virksomhedens risikostyring og arbejde med due diligence for bæredygtighed (CSRDD). Det vil sige hvordan I i virksomheden arbejder systematisk med at identificere, forebygge, begrænse og kommunikere jeres eksisterende og potentielle negative påvirkning på mennesker, miljø og samfund.

Vi ved, at arbejdet med ESG kræver ressourcer og tid, der i dagligdagen kan være knap.


Vores vigtigste opgave som rådgivere er, at I finder frem til, hvor I skal fokusere og prioritere jeres bæredygtighedsrapportering.
 "


Silke Sønderstrup-Granquist, Head of CSR, Sourcing House

ESG-rådgivningsforløb


Baseret på erfaring med at løse opgaver inden for ESG-området, har vi sammen med vores samarbejdspartner Sustainable Change udviklet en proces for implementering af ESG. Vi hjælper jer gennem processen, og vi vil være jeres kyndige sparringspartner under hele jeres ESG-forløb.Kernen i ESG-arbejdet er dobbelt væsentlighedsanalysen


Væsentlighedsanalysen sikrer, at virksomheden fokuserer på de områder, hvor den har størst mulighed for at påvirke positivt eller indvirke negativt og dermed bruger sine ressourcer og kræfter, der hvor det gør den største forskel.

Er der brug for særlig ekspertviden, som vi i Sourcing House ikke har, så har vi kvalificerede samarbejdspartnere, der træder ind og løfter opgaven, eksempelvis ved ønsket om klimaregnskab.


Ønsker I hjælp til et enkeltstående element - analyse eller øvelse - til at komme i gang eller videre med jeres ESG-arbejde? Så ræk endelig ud. Vi står til rådighed og skræddersyr hjælpen, så det passer jer.


Hvad indeholder forløbet?

Vi hjælper jer gennem tre faser med hvert sit fokus og output. Sammen afdækker vi og prioriterer jeres ESG fokusområder, sikre interessentinddragelse, realiserer de væsentligste fokusområder, hjælper med dokumentation og dataindsamling samt sikre forankring og engagement i hele virksomheden - så I bliver i stand til at kommunikere og rapportere jeres bæredygtige udvikling.

Afdæk og prioriter væsentligste ESG fokusområder

Indsigt & fokus

Afdæk og prioriter væsentligste ESG fokusområder

 1. Afdæk kontekst 
 2. Forstå påvirkning, risici og muligheder
 3. Lyt til interessenter
 4. Prioriter fokusområder
 5. Sæt mål for fokusområder

Realiser væsentlige ESG fokusområder

Handling

Realiser væsentlige ESG fokusområder

 1. Afdæk kontekst 
 2. Forstå muligheder
 3. Prioriter muligheder
 4. Definer handling
 5. Lav goverance

Målsætninger

Handlinger

Lederskab

Engager jer selv og andre i mål og handling

Engagement & læring

Engager jer selv og andre i mål og handling

 1. Engager organisationen
 2. Rapporter og kommuniker
 3. Engager omverden
 4. Lær af erfaring

Vi tror på, at vi i samtalen med hinanden hæver vidensniveauet,
der muliggør bæredygtig udvikling.


Ræk ud til Silke Sønderstrup-Granquist, lad os starte dialogen og få et uforpligtende tilbud med udgangspunkt i jeres behov.

SMV:GRØN &
SMV:GRØNNE KOMPETENCER


Regionerne udbyder løbende puljer med finansiel støtte til jeres grønne omstilling. Sourcing House kan hjælpe med at afdække jeres behov og skærpe ansøgningen.

SILKE SØNDERSTRUP-GRANQUIST

Head of CSR

Tlf.: +45 2763 9908

Mail: silke@sourcing-house.com

LinkedIn

CSR og ESG - hvad er forskellen?

Der er en øget tendens til at benytte betegnelserne CSR og ESG som synonymer, selvom ESG i højere grad er relateret til bæredygtighedsrapportering af ikke-finansielle data, der er henvendt investorer. 


Forskellen består altså i, at ESG er målrettet én interessentgruppe, nemlig investorerne. CSR handler i højere grad om at imødekomme en bredere gruppe af interessenter, for eksempel kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og myndigheder. 


Formålet med at arbejde strategisk med CSR er, at virksomheden tager samfundsansvar og arbejder aktivt med initiativer, der giver tilbage til samfundet. Mens ESG med indførelsen af EU-direktivet CSRD er underlagt reguleringskrav, der er skabt til at give investorer et klart indblik i, hvordan virksomheden performer inden for specifikke bæredygtighedsområder.


Hos Sourcing House hjælper vi med at skabe synergi mellem CSR og ESG, da de to tilgange til strategisk bæredygtighedsarbejde kan spille sammen. Vi hjælper jer med at kombinere de to tilgange, så virksomheden gennem CSR kan demonstrere sit samfundsansvar samt sikre at investorer og andre interessenter kan få den nødvendige ikke-finansielle data gennem ESG.


Ønsker I at arbejde strategisk med CSR, så hjælper vi jer. Læs mere om CSR her.